Az alkalmazottak jogai lopás vádjával

Ez nem olyan dolog, amire gondolni szeret, de az alkalmazottak lopása vagy csalása rabolhatja el a profitot, és konfliktusokat válthat ki a munkahelyén. Vállalkozás tulajdonosaként ébernek kell lennie annak biztosításában, hogy alkalmazottai ne végezzenek lopást, amely magában foglalhatja a csalárd könyvelést, a költségelszámolások hamisítását, hamis számlák készítését és a fizikai vagyontárgyak végleges ellopását. A lopás munkahelyi bizonyításához azonban bizonyítékokra van szükség. Munkatársainak jogai vannak, ha lopással vádolják őket, és ezek ismerete elősegítheti a megfelelő eljárások betartását, és megakadályozhatja azt a helyzetet, amikor egy alkalmazottat lopás miatt kirúgtak, de hamisan vádoltak.

Az emberi erőforrások aktájának felülvizsgálatának joga

A munkahelyi lopások bizonyításának egyik leghatékonyabb módja az, ha egy alkalmazott ellen merev dokumentációt állítunk fel, olyan merev dokumentációval, amely felsorolja az összes okot, amiért a munkavállalót lopás miatt elbocsátották. Ezt a dokumentációt általában emberi erőforrásokkal tárolják, és miután lopást okozott egy alkalmazottjának, az alkalmazottnak joga van átnézni az emberi erőforrások iratát. Noha a jogi nyelv államonként változó, az alkalmazottak hozzáférést kérhetnek munkafájljaikhoz annak eldöntésére, hogy egyetértenek-e vagy sem azzal, amit tartalmaz. Ezért létfontosságú, hogy a dokumentációt pontos személyi állományban őrizze, mert a munkahelyi lopás bizonyítása lehetetlen, ha nincs nyilvántartása az alkalmazottak fegyelméről, teljesítményéről és a normák megsértéséről.A teljes irat akkor is megvédhet, ha egyik alkalmazottja azt állítja, hogy lopás miatt kirúgták, de hamisan vádolták.

A poligráf készítésének megtagadásának joga

Ha egy alkalmazott lopásán gondolkodik, de hazugságvizsgáló tesztet szeretne végrehajtani a döntés meghozatala előtt, akkor be kell tartania a szövetségi alkalmazottak poligráf-védelmi törvényét. Ez a törvény alkalmazandó azokra az alkalmazottakra, akik nem a kormány vagy a honvédelem érdekében dolgoznak. Ez a munkavállalók számára azt a jogot nyújtja, hogy legalább 48 órával a teszt előtt írásbeli értesítést kapjanak arról, hogy megalapozott gyanú merül fel bennetek, hogy a kérdéses alkalmazott részt vesz a nyomozását kiváltó lopásban. A törvény azt is előírja, hogy nyújtson be egy nyilatkozatot az alkalmazottnak, amely tájékoztatja a teszt elutasításának jogáról. Ez azt is előírja, hogy adjon meg egy listát azokról a témákról, amelyeket nem lehet megvitatni, és magyarázatot ad arra, hogy miként fogja felhasználni az eredményeket és a munkavállaló törvényes jogait, ha nem adminisztrálja a tesztet legálisan.A poligráfos teszt kulcsfontosságú bizonyítékot szolgáltathat az alkalmazott lopás miatt történő elbocsátására, de ha nem tartja be a törvényt ezzel a folyamattal kapcsolatban, alkalmazottja igényt nyújthat be az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumához.

A magánélethez való jog

A magánszférában korlátozott a magánélethez való jog, ezért sok vállalat figyelemmel kísérheti az alkalmazottak e-mailjeit, meghallgathatja a hangpostákat és figyelheti az internethasználatot anélkül, hogy megsértené az adatvédelmi törvényeket. Arra azonban ügyelnie kell, hogy mennyire nyomja a dolgokat. Például jogi bajba kerülhet, ha megpróbálja visszatartani egy alkalmazottat, hogy elhagyja a telephelyet. Az alkalmazottaknak joguk van elhagyni az irodát, ha ezt kérik. Az alkalmazott elhagyása, mert gyanítod, hogy ellopott valamit, a körülményektől függően emberrablásként értelmezhető. Az alkalmazottaknak joguk van megtagadni a testkutatást is, kivéve, ha az a bűnüldöző tisztviselő, aki valószínű okkal feltételezi, hogy a munkavállaló vagyont lopott, elvégzi ezt a keresést.Fontos megjegyezni, hogy a megfelelő eljárások követése fedezetet nyújthat Önnek, ha egy alkalmazott azt állítja, hogy lopás miatt kirúgták, de hamisan vádolták.