A csapatvezető és a felügyelő felelőssége

Az elsődleges különbség a csoportvezetők és a felügyelők között a tekintélyük szintje. A csapatvezetők általában olyan munkások, akik magas szintű technikai jártassággal rendelkeznek munkájuk során, vagy akiket nagy tiszteletben tartanak társaik körében. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy bízik egy olyan felügyelőben, aki bízik abban, hogy a csapat vezetője képes motiválni a munkatársakat peer-to-peer szempontból.

Egyes szervezeteknél a csoportvezető és a felügyelő közötti különbség nem egyértelmű. Vannak azonban olyan feladatok vagy munkaterületek, ahol fontos tisztázni, hogy ki mit csinál.

A stratégiai irány kommunikálása

A csapatvezetők részt vesznek az osztály vagy szervezet stratégiai irányának kommunikálásában a csapattagokkal. A csapatvezetők azonban általában nem vesznek részt a stratégiai küldetés kidolgozásában, és nem vesznek részt annak meghatározásában sem, hogy a stratégiai irány megvalósítható-e. A felügyelők viszont szerepet játszhatnak a stratégiai döntéshozatalban vagy egy részleg vagy szervezet küldetésének kialakításában, a vállalat méretétől és hierarchikus felosztásától függően.

Feladatok hozzárendelése a csapattagokhoz

A feladat vagy projekt kommunikációja a csapattagokkal sok csoportvezető feladata. A felügyelők átadhatják a projektfeladatot a csoport vezetőjének, hogy elvégezze, és a csapat vezetőjének a feladata, hogy a feladatokat a képességeik és tehetségük ismerete alapján felossza a csapat tagjainak.

Mivel a csoportvezető felelős lehet a végső projektnek a felügyelőhöz történő benyújtásáért, az előrehaladás nyomon követése, a csoporttagok feladatainak figyelemmel kísérése és a határidők betartásának biztosítása szintén a csoportvezető feladata. Amikor a projekt befejeződött, a felügyelő meghatározza, hogy a munka minősége elfogadható-e.

Tanszéki vagy vállalati politika

A több alkalmazottat foglalkoztató szervezeteknél gyakran előfordul, hogy a felügyelő a nyilvántartások vezetését, az osztályok vagy a vállalati irányelvek kommunikálását és a megfelelés biztosítását delegálja a csoport vezetőjéhez. Bár a csapatvezetők és a felügyelők is lépést tartanak az irányelvekkel és irányelvekkel, amikor a csapattagok tisztázást szeretnének kapni az utasításokról vagy a házirendekről, a csapat vezetőjéhez kell fordulniuk a gyors válasz érdekében. A felügyelők részt vehetnek a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a változások kommunikálásában a csoport vezetőivel.

Képzés és igényfelmérés

A csapatvezetők általában azok, akik munkahelyi képzést és új részvételre szóló orientációt biztosítanak a tanszék vagy a csapat folyamataihoz. Míg a felügyelők meghatározhatják azokat a készségeket, amelyekre a csapattagoknak el kell jutniuk, a csapat vezetője felelős azért, hogy a csapat tagjai jártasak legyenek olyan területeken, amelyek lehetővé teszik számukra a kijelölt feladatok végrehajtását.

A csapatvezetők napi operatív útmutatást nyújtanak, és technikai képességeik miatt nagyobb az esélyük arra, hogy jobban megértsék a konkrét munkakörök ellátásához használt alkalmazásokat és berendezéseket. A felügyelők közvetlen kapcsolatban állhatnak az emberi erőforrások osztályával speciális képzési programok igénylése vagy az alkalmazottak helyszíni képzésre és fejlesztésre való kiküldése céljából.

Coaching és mentorálás

A csapatvezetők gyakran hatékonyan segítik az alkalmazottak edzését és mentorálását. Megvan a készségük és a vezetői képességeik ahhoz, hogy megértsék a munkakörülményeket és azt, hogy mi kell ahhoz, hogy kiváló dolgozó legyen. Csekély a távolság a csapatvezető és a csapattag között. Ezért relevánsnak és alkalmazhatónak tűnik a coaching és a mentorálás, amelyet az alkalmazottak kapnak a csoportvezetőjüktől.

A felügyelők oktathatják és mentorálhatják az alkalmazottakat, de tekintélypozíciójuk miatt általában csak ők tudják elvégezni a hivatalos teljesítmény-felülvizsgálatokat és fegyelmi intézkedéseket. Emellett a felügyelőknek - nem a csapatvezetőknek - felhatalmazásuk van alkalmazottakat felvenni és felmenteni.