A jó szervezeti felépítés fontossága

A vállalkozások növekedéséhez és nyereségességéhez struktúrára van szükség, különben olyan emberek lennének, akik mindenféle irányba húznak. A struktúra megtervezése biztosítja, hogy elegendő humán erőforrás álljon rendelkezésre a megfelelő képességekkel a vállalat céljainak megvalósításához, és biztosítja a felelősségek egyértelmű meghatározását. Minden embernek van egy munkaköri leírása, amely körvonalazza a kötelességeket, és minden munkakör saját pozíciót foglal el a vállalati szervezeti ábrán.

A szerkezet lehetővé teszi a jobb kommunikációt

Mivel az információáramlás elengedhetetlen a szervezet sikeréhez, a szervezeti struktúrát úgy kell kialakítani, hogy a kommunikáció világos vonalait szem előtt tartsa. Például a pénzügyi tervezés és elemzés részleg beszámolhat a pénzügyi vezérigazgatónak és a marketing vezető alelnökének, mivel a felső vezetés mindkét tagja a pénzügyi tervezés által szolgáltatott információktól és jelentésektől függ.

Tiszta jelentési kapcsolatok

A jelentési kapcsolatoknak világosaknak kell lenniük, hogy a szervezet minden tagja megértse felelősségét és tudja, kinek tartozik felelősséggel; különben a feladatokért való felelősség áteshet. Ezek a világos kapcsolatok megkönnyítik a vezetők számára az alacsonyabb szervezeti szinteken lévők felügyeletét. Minden alkalmazott profitál abból, hogy tudja, kihez fordulhat útmutatásért vagy segítségért. Ezenkívül a vezetők tisztában vannak azzal, hogy kik tartoznak a hatáskörük hatályán kívül, ezért nem lépik túl a határaikat, és nem avatkoznak bele egy másik vezető felelősségébe.

Növekedés és terjeszkedés

A gyorsan növekvő vállalatok azok, amelyek a lehető legjobban használják ki erőforrásaikat, beleértve a menedzsment tehetségeket is. A megbízható szervezeti felépítés biztosítja, hogy a vállalatnak megfelelő emberek legyenek a megfelelő pozíciókban. A szerkezet gyenge pontokra vagy hiányosságokra utalhat a vállalat jelenlegi vezetőségében.

A vállalat növekedésével a szervezeti struktúrának együtt kell fejlődnie. Sokszor több vezetői réteg jön létre, amikor egy osztályvezetőnek túl sok olyan személy van, aki egyszerre számol be neki, hogy minden alkalmazottnak odafigyeljen és irányuljon, hogy a munkavállalónak sikerrel járjon.

Hatékony feladat teljesítés

A jól megtervezett szervezeti struktúra megkönnyíti a projektek befejezését. A projektmenedzserek jobban meghatározhatják a rendelkezésükre álló emberi erőforrásokat, ha az egyes részlegek felelőssége és a csapattagok képességei egyértelműek. Egy új termék kifejlesztésére irányuló projekt például piackutatást igényel. A projektmenedzsernek tudnia kell, hogy a szervezetben kik végezhetik ezt a kutatást, és kinek az engedélyét kell beszereznie a kutatás elvégzéséhez.

Megfelel a vállalat igényeinek

A különböző iparágakban tevékenykedő vállalatok különböző tehetségkeverékeket igényelnek, és bizonyos irányítási funkciókra viszonylag nagyobb hangsúlyt fektetnek. Egy szoftvercégnek gyakran nagy a fejlesztő személyzete. A fejlesztői csoporton belüli jelentéstételi kapcsolatok strukturálása a kreativitás és a termelékenység maximalizálása, valamint a határidők betartása érdekében létfontosságú az ilyen típusú vállalat sikere szempontjából.

A vállalatoknak gyakran át kell menniük egy átszervezési szakaszon, amelynek során az egyes pozíciókat vagy akár egész részlegeket áthelyezik a szervezeti diagramra annak érdekében, hogy jobban kihasználják a vállalat emberi erőforrásait, és a működés zökkenőmentesebb legyen.

Mi lehet rosszul?

A rosszul felépített szervezetek úgy találják, hogy a kritikus határidőket nem tartják be, mert az egyes részlegeken nem volt elegendő emberi erőforrás egy adott feladat minden részének elvégzéséhez, vagy mert nem volt világos, hogy kinek a végső felelőssége a projekt. Ha az egyének nem biztosak abban, hogy kinek jelentenek, akkor azt tapasztalhatják, hogy két vagy több felettük álló vezető ütköző feladatokat kapott.