Egyszerű képlet a vállalkozás értékének meghatározásához

Attól függően, hogy miért értékeli a vállalkozást, több lehetősége van arra, hogy előálljon egy alapvállalattal. Ha gyorsan el kell adnia a vállalkozást, az érték megtalálásához tárgyi eszközöket és rövid lejáratú kötelezettségeket használhat. Ha arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb értéket érje el vállalkozása számára, vagy pontos értéket vásároljon egy vállalkozás számára, további számításokat kell hozzáadnia.

Eszközök és források típusai

Mielőtt bármilyen üzleti értékelést végezne, fontos tudni, hogyan értékelje a különféle eszközöket és kötelezettségeket. Előfordulhat, hogy ezek közül néhányat nem kíván gyors értékelésbe foglalni. A tárgyi eszközök azok a tételek, amelyeket birtokol, és amelyeket ésszerűen gyorsan eladhat vagy elidegeníthet, például felszerelések, készletek, készpénz, befektetések és követelések.

Az immateriális javak magukban foglalják a goodwillt, a szabadalmakat, a védjegyeket, a cég nevét, logóját, receptjeit, a zónák eltéréseit, a kód kivételeket és egyéb eszközöket, amelyek értéket képviselnek egy adott vállalkozás vagy vevő számára, de előfordulhat, hogy nem könnyű eladni az általános piacon. A kötelezettségek közé tartoznak a kötelezettségek, jelzálogkölcsönök, kölcsönök, lízingek, szerződések és adósságok.

Gyors üzleti értékelés

A vállalkozás értékelésének legegyszerűbb módja az, ha megnézzük a mérlegét. Ez a vállalkozás eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása, bemutatva a vállalat nettó vagyonát. Az üzleti tevékenységtől függően a mérleg tárgyi eszközöket és immateriális javakat, valamint számos hosszú lejáratú kötelezettséget jeleníthet meg, amelyek közül néhányat tárgyalásokkal és a felmondási idő előtti megállapodásokra hivatkozva csökkenteni tud. Ha összetett mérlegről van szó, egyszerűen felveheti azokat az eszközöket, amelyekről azt gondolja, hogy gyorsan el tudja adni, és kivonhatja a kötelezettségeket, hogy meghatározza a vállalat nettó vagyonát a gyors értékesítéshez.

Jövedelem-szorzási módszer

A vállalkozás értékbecslésének másik módja az éves jövedelem megsokszorozása annak alapján, hogy szerinted meddig fog működni a vállalat. Ez a szám a bevételek szorzójaként ismert. Például egy olyan vállalkozás, amely az elmúlt három évben évente 100 000 dolláros nyereséget ért el és amely a belátható jövőben is sikeresen folytatódik, három-ötszörös jövedelemért, azaz 300 000–500 000 dollárért tud eladni.

Ez egy nagyon szubjektív módszer a vállalkozás kiszámítására, és attól függ, hogy a vevő mennyire képes csökkenteni a költségeket, növelni az eladásokat, és hogy a vállalkozás jóval meghaladja a befektetési megtérülési időt. A professzionális üzleti alkuszok gyakran jártasak abban, hogy egy üzletet részben a jövedelem alapján értékeljenek.

Teljes üzleti értékelés

A vállalkozás legpontosabb értékének meghatározásához figyelembe kell venni az összes eszközét, kötelezettségét, legutóbbi bevételeit, jövőbeni potenciálját, valamint a vevő képességeit és képességeit. Ha olyan vállalkozást szeretne vásárolni, amely széttöri, és profitot szeretne elérni eszközei értékesítéséből, alaposan fel kell mérnie és értékelnie kell a vállalkozás összes tárgyi és immateriális javát, és meg kell határoznia, hogy csökkentheti-e hitelezőkkel történő tárgyalás útján felmerülő bármely kötelezettség. Egy vállalkozás felszámolása szükségessé teheti az eszközök diszkontálását a gyorsabb értékesítés érdekében, és hitelezői engedményeket, például korai fizetést kínál fel a kedvezményekhez.