Mi az induktív tartalomelemzés?

A tartalomelemzés egy olyan kutatási technika, amelyet a menedzsmentben, a marketingben, az egészségügyben és a társadalomtudományokban használnak a verbális és az írásbeli anyagok elemzésére. A technika kódkészletet használ a verbális vagy nyomtatott anyagok mennyiségének kezelhetőbbé tételére csökkentésére, amelyek alapján a kutatók mintákat azonosítanak és betekintést nyerhetnek. Kvantitatív és kvalitatív tartalomelemzési módszerek léteznek, de egy kvalitatív módszer lehetővé teszi a kutatók számára, hogy elemezzék a dokumentumokat olyan területeken, ahol csak korlátozott ismeretek állnak rendelkezésre. Ez a módszer induktív tartalomelemzés néven ismert.

Azonosítás

Az induktív tartalomelemzés a tartalomelemzés kvalitatív módszere, amelyet a kutatók az elmélet kidolgozásához és a témák azonosításához használnak dokumentumok, felvételek és egyéb nyomtatott és szóbeli anyagok tanulmányozásával. Ahogy a neve is mutatja, az induktív tartalomelemzés induktív érvelésre támaszkodik, amelyben a témák ismételt vizsgálat és összehasonlítás révén kerülnek elő a nyers adatokból.

Funkció

Ellentétben a kvantitatív tartalomelemzési technikákkal, amelyek lehetővé teszik a kutatók számára, hogy kvantitatív méréseket nyerjenek nem numerikus információforrásokból, az induktív tartalomelemzés jól alkalmazható olyan kutatásokhoz, ahol a kérdéses jelenségről kevés vagy egyáltalán nem készült korábbi tanulmány. Az induktív megközelítés lehetővé teszi a kutatók számára, hogy azonosítsák a legfontosabb témákat az érdeklődésre számot tartó területen azáltal, hogy az anyagot egy sor témára vagy kategóriára redukálják.

Jellemzők

Az induktív tartalomelemzés a nyers adatok szervezésével kezdődik, legyen szó üzleti hírekről, marketing jelentésekről, hirdetésekről vagy más anyagokról, egy nyílt kódolás néven ismert folyamat révén. Nyílt kódolással a kutatók áttekintik az anyagot, jegyzeteket és fejléceket készítenek a szövegben olvasás közben. Ez a folyamat gyakran megköveteli az anyag ismételt elolvasását, amely után a kutató átírja a jegyzeteket és a fejléceket egy kódoló lapra. A következő lépés az adatok csoportosítását foglalja magában, a kategóriák számának csökkentését a hasonló címsorok tágabb kategóriákba történő egyesítésével. E folyamat révén a kutatók ismereteket szereznek és növelik az anyag megértését.

Megfontolások

A kvalitatív elemzés más formáihoz hasonlóan az induktív tartalomelemzés is gyakran időigényes folyamat, amely az anyagok mélyreható olvasását és újraolvasását igényli. Yan Zhang és Barbara M. Wildemuth, az észak-karolinai Információs és Könyvtártudományi Iskola a megalapozott elmélethez hasonlítja a módszert, egy másik kvalitatív kutatási technikához, amelyben az elmélet a nyers adatok ismételt áttekintése és osztályozása során merül fel.